Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Protecția datelor este importantă pentru noi

Depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin respectarea tuturor normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor ("GDPR").

 

Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor a intrat în vigoare la 25 mai 2018. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru www.ama-rentacar.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este AMURO RENT S.R.L. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, AMURO RENT S.R.L respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății AMURO RENT S.R.L în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

 

Deoarece dorim să protejăm cu cea mai mare eficiență datele dumneavoastră cu caracter personal, am actualizat politica noastră de confidențialitate în conformitate cu cerințele GDPR, disponibilă aici.

 

Puteți găsi, de asemenea, informații importante privind drepturile de care beneficiați, inclusiv dreptul de acces, dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea, de a solicita restricționarea prelucrării, de retragere a consimțământului, de obiecție, de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv stabilirea de profiluri, portabilitatea datelor și dreptul de a prezenta reclamații la autoritățile de protecție a datelor.